Vasa högre flickskola

Vasa högre flickskola

SE/SSA/0261

1898-1939

Fröken Matilda Moll startade en privat skola för flickor 1878. Efter hennes giftermål med Henrik Afzelius 1890 kallades skolan Afzelii elementarskola för flickor. Skolan var uppdelad i 11 klasser, 3 i förberedande avdelningen (småskolan) och 8 i elementarskolan. H.t. 1931 omorganiserades den enligt riksdagsbeslut 1927 till 4-årig ”bottenskola” (motsvarar ungefär grundskolas lågstadium) och en 7-årig flickskola.

År 1930 ombildades skolan till ett aktiebolag och namnändrades tillVasa högre flickskola. Skolans adresser: 1888-1903 Humlegårdsgatan 29, 1903-1922 Biblioteksgatan 32, 1922-1930 Floragatan 18 och 1930-1939 Hälsingegatan 2. Skolan uppgick 1 juli1939 i Vasastadens kommunala flickskola (SE/SSA/0797f) i samband med de privata flickskolornas kommunalisering.

Vasa högre flickskolas arkiv omfattar endast 0,5 hyllmeter och är mycket bristfälligt bevarat. Handlingar före 1898 saknas helt. De mest fullständigt bevarade handlingarna består av årsredogörelser 1898-1939 och examenskataloger 1910-1939.

Uppdaterad