Valhalla Missionsförsamling

SE/SSA/1359/01

Den 4 juni 1882 bildades Stockholms kristna arbetareförening vars syfte ursprungligen var att ordna en kristen sammanslutning för troende arbetare. Föreningen anslöts till Svenska missionsförbundet 1889 och bytte namn till Stockholms Fria Missionsförsamling för att bättre motsvara föreningens utvidgade verksamhet. År 1933 ändrades namnet till Valhalla Missionsförsamling. Man bedrev missionsverksamhet både i hemlandet och utlandet som t.ex. USA.

Den första lokalen låg vid David Bagares gata 14. Efter flera lokalbyten kunde församlingen 1897 köpa en egen fastighet på Mäster Samuelsgatan 51 i kvarteret Gripen. ”Missionssalen Valhalla” invigdes 1899. En ny kyrka uppfördes 1924 på samma gata. Missionskyrkan revs 1962 i samband med regleringen av Nedre Norrmalm och församlingens verksamhet överfördes till Immanuelkyrkans församling (se/ssa/0583C).

Valhalla missionsförsamlings arkiv utgörs av 3,4 hm, tiden 1882-1977. Arkivets tryckta årsberättelser 1896-1962 (serie H) innehåller information om församlingens olika aktiviteter. I arkivet Samuel Frännes fotografisamling (se/ssa/1359/04) finns en mängd fotografier från Valhalla Missionsförsamling.

Länkar

Länk till arkivartikel om Immanuelskyrkans församlings arkiv 

Uppdaterad