Välgörande Fruntimmer Sällskapet

Välgörande Fruntimmer Sällskapet:

1825-1934

SE/SSA/1262

Välgörande Fruntimmer-Sällskapet, bildat 1819, ägnade sig åt social hjälpverksamhet inom Kungsholms församling. Sällskapet upphörde troligen i början av 1930-talet.

Arkivet består av två volymer. Den ena innehåller verksamhetsberättelser, liggare över bidragstagare, stadgar, brev, rekommendationsskrivelser m.m. 1825-1925, den andra innehåller revisionsberättelser 1868-1934.

Uppdaterad