Uppfostringssällskapet

Uppfostringssällskapet

1787-1795

SE/SSA/4171

Den 1 november 1778 stiftades Uppfostringssällskapet till minne av kronprins Gustav Adolfs födelse. Publicisten och bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, Carl Christoffer Gjörwell d.ä. (1731-1811) var dess initiativtagare och ledare.

Sällskapets uppgift var i första hand att granska och ge ut böcker att användas i skolundervisningen. Till sällskapets valspråk antogs "Aldrig orkeslöst". Förutom läroböcker gav man också ut två tidningar: "Upfostrings-Sälskapets Almänna Tidningar" (1781-1788) och "Upfostrings-Sälskapets Weckoblad för Swenska Ungdomen" (1785-1787). Tidningarna gavs ut på Gjörwells eget förlag.

1780 öppnade man ett offentligt bibliotek samt en bokhandel för att underlätta distributionen av läroböckerna. Uppfostringssällskapet upphörde 1795.

Arkivet omfattar en volym innehållande protokoll, medlemsförteckningar, skrivelser och räkenskaper (1787-1795).

Uppdaterad