Tyska skolan (Tyska nationallyceum)

Tyska skolan (Tyska nationallyceum)

1773-1888

SE/SSA/0907

År 1612 erhöll Tyska församlingen genom ett privilegiebrev av Gustav II Adolf ensamrätt att inrätta en skola för församlingens barn. Skolan var belägen vid Tyska skolgränd 4 år 1653-1776, sedan vid Själagårdsgatan 8/Tyska skolgränd 8 åren 1776-1888.

Tyska skolan kallades även Deutsches National-Lyceum (Tyska nationallyceum)till 1841. I princip skulle endast ungdomar med tyska som modersmål få undervisning i skolan, men med tiden erbjöds ävenelever med svenska som modersmålundervisning. Efter att tyska hade införts som ämne i både privata och offentliga skolor under andra hälften av 1800-talet minskades antalet elever i Tyska skolan somupphörde i sin dåvarande form 1888.

Arkivet omfattar 0,4 hm och innehåller t.ex. elevmatriklar 1787-1886 och betygskataloger 1861-1888. i skolans arkiv ingår även en del elevteckningar 1780-1882, spridda år,(F 1:1), bl.a. av Carl Christoffer Gjörwell d.y. 1780. Handlingar före 1773 saknas.

Uppdaterad