Tyska församlingens (S:ta Gertrud) kyrkoarkiv

Tyska församlingens (S:ta Gertrud) kyrkoarkiv

1569-1999

SE/SSA/0017

Gustav Vasa tillät 1558 tyskarna i Stockholm att hålla egen gudstjänst. I mars 1571 utfärdade Johan III ett privilegiebrev som gav tyskarna tillstånda att bilda en självständig, icke-territoriell församling (icke geografiskt bunden församling). För ändamålet användes först S:ta Gertruds gillestuga, belägen på samma plats där Tyska kyrkan uppfördes 1613-1618, men invigningsklar först 1642.

Sveriges församlingar ansvarade för folkbokföringen av församlingsborna till 30/6 1991 då skattemyndigheterna tog över, Den 31/12 1999 upphörde församlingarna att vara en statlig myndighet.

Arkivets alla serier rörande folkbokföringen (A I-F II samt vissa G-serier) är skannade och omfattas av 70-årig sekretess. I arkivet finns även t.ex. protokoll, gravböcker, räkenskaper, fastighetshandlingar, personalhandlingar, kartor och ritningar, fotografier och handlingar rörande det frivilliga församlingsarbetet.

Uppdaterad