Tullanstalten i Stockholm

Tullanstalten i Stockholm

(1680-) 1821-1922

SE/SSA/0093A-B

Utförlig historik över den lokala tullförvaltningen i Stockholm och redogörelse för Stockholms äldre tullarkiv ingår som bilagor till Tullanstaltens arkivförteckning, nr 93 a.

Tullanstaltens äldsta handlingar, fr.o.m. 1680, förvaras också i Stockholms stadsarkiv men saknar arkivförteckning. I arkivet förekommer bl.a. skeppslistor över utrikes inkommande fartyg (serie D 2 a), tullinspektionens inkomna handlingar rörande trafik (serie E 6 a), kartor och ritningar (serie J 1-J 2).

Uppdaterad