Tranebergs idrottsförening

SE/SSA/1052

Den 15 april 1912 gick några mindre idrottsklubbar i Bromma samman under namnet Tranebergs idrottsförening. Klubbarna tillhörde Alvik, Sandvik och Kungsholms Villastad. ”Tranan” var en kamratförening, en av de första och största i Bromma, där lagsporterna fotboll och ishockey dominerade.

Under 1910-1930-talen fanns även en friidrottssektion. Senare, under1960-talet, breddades idrottsföreningens verksamhet till att även omfatta bowling, basket och bandy samt skidåkning.

Tranebergs idrottsförening är fortfarande verksam. Arkivet, omfattande 1,6 meter handlingar, är mycket sporadiskt bevarat före 1920-talet. Det innehåller bland annat protokoll 1912-1973 (serie A), klubbtidningar 1918-1977 (i B:2) och matchböcker 1913-1915 (i D:1). Arkivets tidsperiod är 1914-1979.

Uppdaterad