Tjänstenämnden

Tjänstenämnden:

1911-1953

SE/SSA/0949

Stockholms stads tjänstenämnd tillsattes 1921 och hade kontor i Stockholms stadshus på Kungsholmen. Tjänstenämnden handlade frågor rörande stadens tjänstemäns avlönings-, pensions- och tjänsteförhållanden.

Huvudparten av arkivet består av dossieer 1911-1953 (serie F I). Exempel på annat material är ett kortregister över stadens ordinarie tjänstepersonal 1911-1921.

Uppdaterad