Tekniska Institutet

SE/SSA/0532: 1921-1979 (-1986)

Den privata skolan Tekniska Institutet grundades 1921. Skolans syfte var att ge elever med endast folkskola, men med flera års yrkesverksamhet, möjlighet att på kort tid nå fram till en lägre teknisk ingenjörsexamen. Första läsåret låg skolan vid Vasagatan 9, andra läsåret flyttade man till Mäster Samuelsgatan 19. Fastigheten Nybrogatan 8 inköptes 1939.

Skolan bestod av en dagskola med heltidskurser och en aftonskola för yrkesarbetande som bara kunde studera på deltid. Institutet avvecklades 1977-1979 efter Skolöverstyrelsens (SÖ) beslut att dra in skolans statsbidrag eftersom motsvarande utbildningen kunde ges i kommunal regi.

En del handlingar saknas i skolans arkiv, t.ex. styrelsens protokoll 1926-1959, men flertalet handlingar, däribland betygskataloger, finns i sin helhet. I arkivet ingår även fint illustrerade och innehållsrika skoltidningen Origo 1922-1975 samt flera föreningars handlingar 1924-1986.

Uppdaterad