Överståthållarämbetets kansli: Äldre kansliavdelningen

Överståthållarämbetets kansli: Äldre kansliavdelningen

 (1632-) 1634-1878 (-1927)

SE/SSA/0018

Överståthållarämbetet behövde under sin drygt 300-åriga tillvaro (1634-1967) ett centralt kansli för sin förvaltning. Kansliet förekommer i tre arkiv:

Äldre kansliavdelningen, verksamhetstid 1636-1878(se/ssa/0019A),

Första kansliavdelningen, verksamhetstid 1879-1967(se/ssa/0018),

Andra kansliavdelningen, verksamhetstid 1943-1967, (se/ssa/0019B).

I den äldre kansliavdelningens arkiv saknas många handlingar då dessa av utrymmesskäl gallrades under 1860-talet. Kvar i arkivet finns t.ex. registratur och koncept 1667-1878, kungliga brev 1651-1878, inventarie- och staträkenskaper 1632-1873, borgensförbindelser 1730-1868och passhandlingar 1695-1927. De äldre räkenskaperna förvaras bland Slottsräkenskaperna hos Riksarkivet.

Uppdaterad