Överståthållarämbetets första kansliavdelning

Överståthållarämbetets första kansliavdelning:

1879-1967

SE/SSA/0019A

En ny utsökningslag ledde till att en ny kansliavdelning bildades inom Överståthållarämbetet 1879 som ersatte den tidigare s.k. "äldre kansliavdelningen" (se/ssa/0018). Kansliavdelningensuppdrag bestod i utsökning och handräckning och motsvarade senare tids kronofogdemyndigheters uppgifter. Avdelningen hade även hand om ärenden rörande släktnamn, försäkringsbolag, stiftelser, handel samtfattigvårdsärenden under en period.Kansliavdelningen upphörde samtidigt med Överståthållarämbetet 1967.

Överståthållarämbetets första kansliavdelnings arkiv domineras av protokoll och räkenskaper. Andra exempel på handlingar är släktnamnsdiarier, stiftelsediarier, fångdiarier, bötesdiarier, register över näringsidkare, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Uppdaterad