Överståthållarämbetet för skatteverket: Rotemännens arkiv (Rotemansarkivet)

1878-1926

SE/SSA/0032

När Stockholm industrialiserades under andra hälften av 1800-talet uppstod en befolkningsexplosion. Församlingarna som skötte folkbokföring och mantalsskrivning hann inte med sina uppgifter. Ett nytt system behövdes därför för kontroll av boende och skatteobjekt. Rotemansinstitutionen inrättades 1878 och upphörde 1926.

Under perioden var Stockholms stad indelad i olika distrikt, s k rotar, med en roteman som ansvarig för varje rote. Rotemansarkivet innehåller mantalsböcker upplagda efter respektive fastighet inom roten, in- och utflyttningslängder samt födelse- och dödböcker. 

Mantalsböckerna har till större delen digitaliserats och fins delvis tillgänliga här på webbplatsen.

Länk till sida om det digitaliserade Rotemansarkivet

Uppdaterad