Överståthållarämbetet för polisärenden 8, Vaktstationen på Hälsingegatan

SE/SSA/0028/07

Under 1850-talet indelades Stockholm i olika polisvaktdistrikt vars områden ungefär motsvarade församlingarnas gränser. I polisvaktdistrikt 5, Adolf Fredrik, öppnades 1910 en polisstation på Hälsingegatan 6 i Vasastaden. Vaktstationen på Hälsingegatan, som den kallades, var en understation till Adolf Fredriks polisstation på Kammakargatan 36. Stationen på Hälsingegatan stängdes i slutet av 1943.

Till skillnad från övriga polisvaktdistrikts ”understationer” har den på Hälsingegatan ett eget bevarat arkiv. Det består huvudsakligen av rapportböcker 1910-1943 (serie B Ia). I rapportböckerna antecknades områdets anmälda brott dag för dag. Arkivet omfattar ca 12 hm, tiden 1892-1943, spridda år.

Uppdaterad