Överståthållarämbetet för polisärenden 5: Ordonnansavdelningen

1869-1964

SE/SSA/0025

Ordonnansavdelningen var verksam 1885-1964. Fr o m 1 januari 1965 se  Allmänna utredningsrotelns arkiv, förteckning SE/SSA/1287. Ordonnansavdelningens uppgift var bl a att handlägga ärenden rörande fattigvård, barnavård och mantalsskrivning vilka vederbörande myndigheter begärt utredning om. Arkivet innehåller t ex rapportböcker angående delgivningar och utredningar rörande ekonomiska förhållanden 1885-1964.

Uppdaterad