Överståthållarämbetet för polisärenden 4: Utlänningsexpeditionen

1896-1947

SE/SSA/0024

Utlänningsexpeditionen eller Utlänningsavdelningen utgjorde en särskild enhet under de båda världskrigen under 1900-talet. Äldre handlingar ingår i arkivet som bostadsrullor över utlänningar 1896-1907.

Uppdaterad