Överståthållarämbetet för polisärenden 3: Kriminalavdelningen

SE/SSA/0023/01

Polisväsendet i Stockholm tillhörde ursprungligen Överståthållarämbetets avdelning för polisärenden, inrättad 1776. Avdelningen genomgick en omfattande organisationsförändring efter att ett Kungligt brev hade utfärdats den 9 mars 1850. Kungl. Maj:t fastställde att den nya organisationen skulle träda i kraft den 1 september samma år. Omorganisationen innebar bland annat att all polisverksamhet samlades hos en och samma myndighet och att polisens uppgifter blev mer specialiserade.

Kriminalavdelningens omfattar ca 201 meter handlingar, med t ex serien förbrytarporträtt, liggare och register över ungsocialister, kontroll av politiska partier och möten  m.m.

Ur arkivet

Här ett exempel på handlingar  i serien FI:1 Handlingar rörande personal och tjänstgöring 1868-1919

Förhållningsregler för demonstrationståget

 

Beslagtagna fanor från tidigare 1 maj

Lista över beslagtagna fanor tidigare första maj

 

 

Läs mer

Länk till arkivföreckning i NAD

Uppdaterad