Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Poliskamreraren

Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Poliskamreraren:

1812-1962

SE/SSA/0022/03

Troligen startadepoliskamrerarensverksamhet när Överståthållarämbetet för polisärenden bildades 1776. Den äldre titeln "räkenskapsförare" ändrades till "poliskamrerare" 1917. Poliskamreraren hadehand om och redovisade alla medel som förvaltades av Poliskammaren (se/ssa/0021/01, ssa/0022/01, se/ssa/0067A), verkställde polisväsendets utbetalningar samt förde saköreslängder över de böter som utdömdes i Polisdomstolen (se/ssa/0022/02). Ett poliskamrerarkontorinrättades 4/8 1946 då indrivning av böter m.m. överfördes från Ordonnansavdelningens andra byrå (se/ssa/0025/04). Poliskamrerarkontoret upphörde 1962.

Arkivet omfattar 212 hm och består huvusakligenav räkenskapsserier. Tidsmässigt är arkivet mycket ojämnt bevarat.

Uppdaterad