Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Poliskammaren

Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Poliskammaren

1899-1920 (-1960)

SE/SSA/0022/01, SE/SSA/0067A

Poliskammarensysslade med trafikfrågor, ärenden rörande samlingslokaler, inkallade till militärtjänst, häktade personer, utlänningar m.m. Poliskammarens verksamhet flyttades från Myntgatan i Gamla stan till det nya polishuset på Kungsholmen 1911.

Poliskammarensarkiv utgörs till stor del av olika slags diarier med tillhörande handlingar, exempel brottmålsdiarier (C IIIa), lösdrivardiarier (C Xa), handlingar till brottmålsdiariet (E IIIa) och handlingar till lösdrivardiariet (E Xa), samtliga för åren 1899-1920. Före 1899 se Äldre poliskammaren (se/ssa/0021/01), efter 1920 se Stockholms poliskammare (se/ssa/0067A).

Uppdaterad