Överståthållarämbetet för polisärenden 1: Polismästaren

Överståthållarämbetet för polisärenden 1: Polismästaren: 1873-1962SE/SSA/0021/04, SE/SSA/0067B

Tjänsten som polismästare tillkom 1776 då Överståthållarämbetet för polisärenden bildades och övertog alla polisiära uppgifter från Politikollegiet (se/ssa/0146). Polismästaren var närmast under överståthållarenchef för poliskåren, Poliskammarens ordförandeoch verkade även som dess domare till 1865.All verksamhetsom krävdetillstånd registrerades hos polismästaren, t.ex. tillstånd för kaféer, utskänkningsställen för alkoholhaltiga drycker och innehav av sprängämnen. Vid omorganisationen av ÖÄ för polisärenden 1899 utbröts ur Poliskammaren en expedtion som sorterade direkt under polismästaren, kallad polismästarens expedition.

Polismästarens arkiv är uppdelat på två arkivbildare:Polismästaren(se/ssa/0021/04), verksamhetstid 1899-1920, arkivtid 1873-1933, och Stockholms polismästares expedition(se/ssa/0067B), verksamhetstid 1921-1967, arkivtid (1867-) 1921-1962. Tiden före 1899 se Äldre poliskammaren (se/ssa/0021/01), tiden efter 1962 förvaras hos Polismyndigheten i Stockholms län.

Ovannämnda arkiv innehåller båda till stor del diarier och handlingar tilldiarierna, t.ex. rörande sprängämnen, säkerhet, tillställningaroch utskänkningar.Polismästarens arkiv är hårt gallrat enligt Kungl. Maj:ts beslut 1933.

Uppdaterad