Östra Real

Östra Real:1731-1920-tal (-1954)

SE/SSA/2264

Östra real har sitt ursprung i Ladugårdslands pedagogi/scholae som inrättades av Ladugårdslands (Hedvig Eleonora) församling 1671. Skolan som låg intill kyrkan fick namnet Ladugårdslands kyrkskola 1690.

Efter flera omorganisationer och namnbyten omvandlades skolan 1869 till ett 5-klassigt läroverk för pojkar, bestående av latin- och reallinjer. Läroverket var beläget 1869-1878 vid Nybrogatan 27 C och 1878-1910 vid Artillerigatan 52.

Läroverkspalatset vid Karlavägen 79 började uppföras 1908 och ritades av arkitekt Ragnar Östberg. Verksamheten bedrivs fortfarande i skolbyggnaden som togs i bruk h.t. 1910. Under åren har ytterligare flera namnbyten skett, sedan 1971 heter skolan Östra Reals gymnasium.

Arkivet förvaras på skolan med undantag för ca 5 hyllmeter äldre handlingarsom levererats till Stockholms stadsarkiv, bl.a. elevmatriklar 1731-1903 och elevers ansökningshandlingar 1823-1899. Årsberättelser finns i arkivet tiden 1847-1954 och i Stockholms stadsarkivs bibliotek 1900-1967, spridda år. Tidsmässigt är arkivet mycket ojämnt, undantag förekommer,men huvudsakligen omfattar arkivet i Stadsarkivet 1800-talet och 1900-talets början.

Uppdaterad