Östermalms kommunala flickskola

SE/SSA/0797g:(1912-) 1939-1969

Östermalms kommunala flickskola bildades den 1 juli1939 genom sammanslagning och kommunalisering av de privata flickskolorna 

Anna Sandströms skola(se/ssa/0297),

Margaretaskolan(se/ssa/0289) och

Lyceum för flickors elementarskola(se/ssa/0924).

Fr.o.m. höstterminen1942 var skolans verksamhet förlagd till Banérgatan 38-40, uppförd för Lyceum 1937-1938 efter ritningar av arkitekt David Dahl, se 1937/38 års redogörelse i Lyceums arkiv (B 2:6) och originalritningar i Byggnadsnämndens arkiv, A3199.

Ett högstadium för grundskolan inrättades successivt vid den kommunala flickskolan fr.o.m. h.t. 1965. När flickskolan upphörde 30 juni1968 överfördes högstadiet till Östermalmsskolans rektorsområde bildat höstterminen 1968.

Enligt uppgift har samtliga in- och utgående skrivelser utgallrats före leverans till Stadsarkivet vilket innebär en betydande informationslucka i arkivet. Elevkort och betygskataloger för högstadiet 1965-1968 ingår i Östermalmskolans rektorsområde (se/ssa/0322). Exempel på bevarade handlingar i flickskolans arkiv är årsredogörelser 1939-1961 (B 1), in- och utskrivningsböcker 1939-1968 (D 1), handlingar rörande lärare 1939-1968 (F 2), fotografier 1939-1960 (F 3) och handlingar rörande fonder 1912-1967 (F 4).

Uppdaterad