Äppelvikens skolförening

SE/SSA/0321

1922-1944

Äppelvikens elementarskola och realskola startade höstterminen 1923. Året innan hade föräldrar i området bildat Äppelvikens skolförening i syfte att ordna en skola som skulle vara förberedande för inträde till läroverk. Det första skolhuset låg vid Drömstigen 32 i kvarteret Trollet, 1937 uppfördes en ny skolbyggnad på samma tomt.

När skolan kommunaliserades 1 juli1939 överfördes verksamheten till Bromma kommunala flickskola (se/ssa/0797a) med undantag för de lägsta förberedande klasserna (småskolan). Dessa avvecklades efterhand och vid vårterminens slut 1942 upphörde skolföreningens undervisningsverksamhet definitivt.

Arkivet innehåller t.ex. elevmatriklar 1923-1942 (läsåret 1938/39 saknas), betygskataloger 1923-1941 och skriftliga prov 1935, 1938-1939 (typårgångar).

Uppdaterad