Ångmanska skolan och rektor Thorild Elert

Rektor Thorild Elert och Ångmanska skolan

SE/SSA/4311

1889-1947

verksamhetstid –

Thorild Elert (1/7 1879-27/10 1940) var rektor 1916-1930 förÅngmanska skolan, även kalladÅngmans elementarskola för gossar, på Södermalm. Skolan var föregångare till Maria Elementarskola, en privat skola som fortfarande är verksam. Elert efterträdde Jean Bernhard Ångman som grundade skolan 1885.

Arkivet, omfattande 0,4 hm, består huvudsakligen av Elerts och hans familjs privata papper. Handlingar från Ångmanska skolan består av elevförteckningar 1908-1929. Skolans handlingar i övrigt förvaras sannolikt hos Maria Elementarskola, Fredmansgatan 1-3.

Uppdaterad