Åklagarmyndigheter

Åklagarmyndigheter:(1962-) 1965-30/6 1996

Åklagarmyndigheter bildades när de tidigare gemensamma verksamhetsgrenarna polis, stadsfiskal (åklagare) och domstol skildes åt i.o.m. förstatligandet av landets hela polisväsende den 1 januari1965. Åklagarmyndigheterna i respektive kommun upphörde den30 juni1996 och ej avslutade ärenden överfördes till Åklagarmyndigheten i Stockholm.Åklagarmyndigheternas arkivi Stockholms stadsarkiv består av följande, tid avser arkivtid:

Åklagarmyndigheten i Sollentuna 1964-1996 (SE/SSA/2113)Länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotland 1965-1985 (SE/SSA/2118)Regionåklagarmyndigheten i Stockholm 1985-1996 (SE/SSA/2119)Åklagarmyndigheten i Solna 1962-1996 (SE/SSA/2120)Åklagarmyndigheten i Nacka 1965-1996 (SE/SSA/2136)Åklagarmyndigheten i Danderyd 1965-1996 (SE/SSA/2236)

Delar av arkiven omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen. Exempel på handlingar som förekommer i Åklagarmyndigheternas arkiv är brottsdiarier, t.ex. i Sollentuna 1964-1995 (serie C 2).

Uppdaterad