Åkerbrukskolonin Hall

Åkerbrukskolonin Hall

(1722-) 1875-1940

SE/SSA/1770

Åkerbrukskolonin Hall utanför Södertälje inrättades 1875 och var en s.k. förbättringsanstalt (uppfostringsanstalt) för vanartiga och brottsligt benägna pojkar i 10-15-årsåldern. En förbättringsanstalt var en institution som sökte uppfostra och rädda minderåriga barn från att förfalla till kriminellt beteende eller lösdriveri.

På Hall fick pojkarna skolundervisning och yrkesutbildning i snickeri, skomakeri och skrädderi samt sysselsattes med jordbruks-, trädgårds- och skogsarbete. Uppfostringsanstalten upphörde 1940 då Hall övertogs av fångvården.

I arkivet förekommer bl.a. matriklar över elever 1876-1940 (serie D II b), persondossierer 1876-1940 (F I) och kartor och ritningar över området 1722-1902 (J I).

Uppdaterad