Åhlinska skolan

SE/SSA/0795: 1848-1939 (-1950)

Karin Åhlin, näst äldst av 15 barn, var bara 17 år när hon ordnade en skola i hemmet på Trädgårdsgatan 13 (numera Scheelegatan). Skolan omfattade 14 elever av vilka 4 var hennes yngre syskon. Skolan växte snabbt och efter flera adressbyten på Kungsholmen flyttade man till Fredsgatan 19 år 1867, sedan till Malmskillnadsgatan 1887 och slutligen till Dalagatan 16-18 (idag Lilla Adolf Fredriks skola).

Fr.o.m läsåret 1877/78 bestod den privata skolan av elementarskola för flickor och småskola för barn av båda könen. Flera linjer inrättades med åren, den mest betydelsefulla var gymnasielinjen som tillkom 1891. I Åhlinska skolan följdes traditionella undervisningsmetoder och stor vikt lades vid kristendomsundervisningen. Praktiska ämnen som slöjd och gymnastik hade också stort utrymme. Undervisning i franska språket påbörjades redan i första klass.

Vid kommunaliseringen av de privata flickskolorna 1 juli 1939 förenades skolans gymnasium med Wallinska skolan till Wallin-Åhlinska gymnasiet (se/ssa/0318) och elementarskolan uppgick i Vasastadens kommunala flickskola (se/ssa/0797f).

Drygt 23 hyllmeter av det 30,5 stora arkivet utgörs av klassböcker 1865-1939. Dessa är normalt sett gallringsbara, men har bevarats då de bl.a. innehåller betygsuppgifter och lektionsanteckningar. I arkivet ingår även en mängd fotografier, inte bara från skolan (ca 1860-1950) utan även på kungligheter och kändisar samt miljöer (ca 1860-1910).

Uppdaterad