Svenska Röda Korset, Stockholmsdistriktet

SE/SSA/2230

I samband med en internationell konferens i Genève 1863, som bland annat gav upphov till den första Genèvekonventionen, bildades Röda Korset. Två år senare, 1865, grundades det Svenska Röda Korset som det internationella Röda Korsets gren i Sverige. År 1915 grundas Svenska Röda Korsets stockholmsdistrikt.

Distriktets första ordförande var general G Uggla. Under mellankrigstiden sysslade Stockholmsdistriktet främst med skoltandvård, läkarundersökning av skolbarn och med införandet av barnavårdscentraler. Tiden efter andra världskriget ägnades åt internationellt hjälparbete främst i form av ekonomiskt och materiellt stöd till barnflyktingläger i Tyskland. Under 1980-talet och framåt anordnade stockholmsdistriktet kurser i sjukvård, ägnade sig åt olycksfallsberedskap och arbetade med olika vårdfrågor för äldre- och funktionsnedsatta.

Arkivet har ca 24 meter handlingar som omfattar perioden 1914-2000. Det består bland annat av årsmötesprotokoll med bilagor i två volymer samt 11 volymer av styrelseprotokoll med bilagor. Dessa ger en god inblick i Svenska Röda Korsets stockholmsdistrikts verksamhet.

Länk till Svenska Röda Korset, Stockholmsdistriktet i NAD

Uppdaterad