Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

SE/SSA/0870  

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bildades för att att genom upplysning och opinionsbildning verka för en fredligare värld. Organisationen består av en centralstyrelse och lokalföreningar spridda runtom i landet. Dess högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år eller genom vid extra kongresser. Lokalföreningarna är egna arkivbildare.

Arkivet är tämligen stort (61 meter handlingar) och omfattar föreningens verksamhet från 1883 till och med 1995. I arkivet finns bland annat årsmötes- och kongressprotokoll (serie A 1), korrspondens och ämnesordnade serier, t. ex. handlingar rörande Bofors vapenexport, handlingar om flottbesök med kärnvapenbärande fartyg, om Morokulien eller om tidningen Pax (serie F 11). Och mycket mer!

Se arkivförteckningen I Nationell Arkivdatabas

 

Uppdaterad