Svensk Form

Arkivet finns numera hos Centrum för Näringslivshistoria

Svensk Form:1845-1979

Arkivet finns numera hos Centrum för Näringslivshistoria

Svenska slöjdföreningen bildades den 6 oktober 1845, namnändrad till Svensk Form 1976. Orsaken till bildandet var att man ville värna om den svenska hantverksskickligheten inför skråväsendets upplösning och näringsfrihetens införande.

Föreningens första insats bestod i grundandet av en söndags- och aftonskola 1845. Skolan förstatligades 1859 och leddes av kapten Alf Björkman. Fr.o.m. 1878 kallades skolan Tekniska skolan och var föregångare till Konstfackskolan.

Svensk Forms omfångsrika arkiv innehåller exempelvis handlingar rörande utställningar (serierna F 1, F 3a-j), ett rikhaltigt bildmaterial bestående av affischer och möbelritningar (serie J), fotografier och filmer (serie K). Historik över Slöjdskolan och dess skolas stiftelse (1865) ingår i F 19:2.

I Stockholms stadsarkivett fåtal handlingar från Tekniska skolan, ett arkiv som även benämns "J. Alf G.Björkmans papper/Slöljdskolan" (se/ssa/0107).Tekniska skolansarkiv förvaras hos Riksarkivet och Konstfackskolans arkiv hos den ännu verksamma skolan.

Uppdaterad