Storkyrkoförsamlingens skollovskolonier

Storkyrkoförsamlingens skollovskolonier:

1885-1976

SE/SSA/2123

Stiftelsen Storkyrkoförsamlingens skollovskolonier inrättades den 11 april år1885 och hade i uppgift att anordna sommarvistelser på landet för församlingens skolbarn.

Arkivet innehåller t.ex protokoll åren 1885-1974 (A 1), förteckning över feriebarn 1913-1916 (D 2),föreståndares och koloniinspektörers berättelser 1885-1926( ingår i E 1:1).

Uppdaterad