Storkyrkoförsamlingens (Nikolai) skyddsförening

Storkyrkoförsamlingens (Nikolai) skyddsförening

1849-1971

SE/SSA/1443

År 1848 bildades Fruntimmersskyddsföreningen i Storkyrkoförsamlingen, senare kallad Nikolai skyddsförening. Föreningen fungerade både som arbetsförening och skyddsförening med delvis skilda räkenskaper för de båda delarna av verksamheten.

Arbetsföreningens verksamhet upphörde 1948 och föreningen upplöstes formellt 1950 då dess tillgångar överfördes till skyddsföreningen. Skyddsföreningen upphörde 1971 och dess tillgångar överfördes till Stiftelsen Nikolaihemmet.

I arkivet ingår t.ex. medlemsförteckningar 1881-1908, 1953-1956 och förteckningar över skyddslingar 1903-1912 (serie D), stadgar 1949 och 1933, minnesskrift 1849-1929, fotografier från jubileet 1929 m.m. (serie F).

Uppdaterad