Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola

Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola

1790-1848

SE/SSA/0783B

Den första fri- och fattigskolan i Stockholm öppnades den 1/10 1794 i fastigheten Europa 5 i Storkyrkoförsamlingen. Avsikten var att ordna en skola som kunde erbjuda församlingens fattiga barn undervisning i att läsa, skriva och räkna samt i kristendom och slöjd. "Fri" innebar att skolan var kostnadsfri.

Fri- och fattigskolan sammanslogs med Storkyrkans folkskola vid Själagårdsgatan 6 år 1847. Skolformen upphörde 1864 då fri- och fattigskolan helt integrerades med folkskolan i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga angående folkundervisningen i Stockholm.

Fri- och fattigskolans arkiv består av elevmatriklar 1794-1848, räkenskaper 1808-1818 och ett par volymer med blandade handlingar t.ex. donationshandlingar fr.o.m. 1790, husdokument 1798-1799, reglemente 1814. Handlingar rörande fri- och fattigskolan återfinns även i arkiven Storkyrkans folkskola (se/ssa/0783A), Storkyrkoförsamlingens skolråd (se/ssa/2111) och Kraftska skolan (se/ssa/1244).

Uppdaterad