Storkyrkoförsamlingen (Nikolai församling)

Storkyrkoförsamlingen (Nikolai församling)

1609-1999

SE/SSA/0016

Storkyrkoförsamlingen(Nikolai)bildades troligen år 1260. De första skriftliga bevisen för Storkyrkanär från 1279 när riddaren Johan Karlsson testamenterade pengar till kyrkan. I församlingen tjänstgjorde från 1540-talet en kyrkoherde och tre kaplaner, senare benämnda komministrar. Kyrkoherden i församlingen erhöll år 1594 titeln pastor primarius och var den förnämste av Stockholms kyrkoherdar. Sedan 1942 fungerar Storkyrkansom Stockholms stiftsdomkyrka.

Församlingen har under århundradenas lopp delats och nya har bildats t.ex. Klara och Maria Magdalena församlingar. Det krympande befolkningsunderlaget medförde att Storkyrkoförsamlingen tillsammans med Jakob och Klara bildade en gemensam församling 1989,Stockholms domkyrkoförsamling. Fram till dess var församlingen en statlig myndighet och ansvarade för folkbokföringen avförsamlingens invånare.

Storkyrkoförsamlingens arkivs alla serier (A I-F Ic samt vissa G-serier) är skannade och omfattas av 70-årig personsekretess. Förutom folkbokföringshandlingar finns i arkivet även t.ex. protokoll, räkenskaper, fastighetshandlingar, gravböcker, personalhandlingar och kartor och ritningar.

Uppdaterad