Stora Blecktornets barnhem

Stora Blecktornets barnhem

1907-1928

SE/SSA/1289:48

Stockholms barnavårdsnämnd öppnade 1906 ett barnhem i Stora Blecktornet som tidigare hade varit skolkarehem för pojkar (se/ssa/0323).Stora Blecktornets barnhem, även benämnt Barnavårdsnämndens barnhem nr 3,var avsett för yngre och svåruppfostrade flickor. Efter tillkomsten av Johannelund-Tempelbackens barnhem (se/ssa/1289:27)1928 lades Stora Blecktornets barnhem ned.

Arkivet består dels av journaler med bilagor 1907, 1923-1928, dels av dagböcker med examenskataloger 1917-1928.

Uppdaterad