Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt:

1971-1991 (-2001)

SE/SSA/2396/01-2396/26

Tingsrätterna i Sverige bildades den 1 januari1971 då den s.k. tingsrättsreformen genomfördes. Tingsrätten är första instans inom domstolsväsendet och behandlar tvistemål, brottmål och ärenden rörande t.ex. bouppteckningar, adoptioner och konkurser. Chef för varje tingsrätt är en lagman. Vid varje tingsrätt finns också nämndemän.

Stockholms tingsrätts arkivbestår av 26 arkivbildare, de flesta motsvarar en avdelning inom tingsrätten. Arkiven omfattar tiden 1971-1991 med undantag för Bouppteckningsenheten som f.n. omfattar tiden 1971-2001.

Uppdaterad