Stockholms Tekniska Institut

SE/SSA/2804:1924-1987 (-1994)

Stockholms Tekniska Institut (STI) var en privat skola för blivande ingenjörer på mellannivå som startade 20 augusti 1924 i lokaler på Regeringsgatan 47. Skolan omfattade först 95 elever och 13 lärare inkl. rektor. STI bestod länge av en dagskola och en aftonskola för yrkesarbetande elever (nedlagd 1969). Dagskolan var uppdelad på 5 terminer och aftonskolan på 8. De 3 första terminerna i dagskolan (lägre fackskolan) ledde till tekniker- eller verkmästarexamen (upphörd v.t. 1969) och de 2 sista till ingenjörsexamen. Lägsta inträdesålder var 18 år. Ingenjörsutbildningen utökades till 6 terminer 1957.

År 1931 flyttade skolan till Kungsgatan 32 och 1939 till Bältgatan 5. STI började avvecklas 1987 och den sista kullen STI-ingenjörer utexaminerades 1989. Under 1990-talet bedrev Stiftelsen STI uppdragsutbildningar åt företag på Bältgatan. År 2002 återuppstod skolan som friskolan Stockholms Tekniska Institut.

Skolans arkiv innehåller bl.a. årsredogörelser 1927-1986, betygskopior 1924-1989 och handlingar rörande jubileer 1944-1994

Uppdaterad