Stockholms stads handelsrealskola

Stockholms stads handelsrealskola

SE/SSA/0805:

1919-1968

Stockholms stads högre folkskola för handelsundervisning började sin verksamhet 1919. Skolan bestod då av en 3-årig linje byggd på folkskolans 6:e klass och en 2-årig linje byggd på folkskolans 7:e klass. Åren 1933-1936 övergick skolan gradvis till att bli en praktisk realskola med handelslinje efter folkskolans 6:e klass, kalladStockholms stads handelsmellanskola. Höstterminenen 1941 sammanslogs skolan med Grevesmühlska samskolan (se/ssa/0276). Skolan namnändrades slutligen tillStockholms stads handelsrealskola1952.

När grundskolan infördes i Stockholm under 1960-talet försvann de gamla realskolorna. Handelsrealskolan upphörde vårterminen 1968.

Handelsrealskolan var först inhyst i olika folkskolors lokaler. Fr.o.m. läsåret 1938/39 delades skolan i norra och södra avdelningarna. Norra var förlagd till Klara södra kyrkogata 13-15 (Klara folkskola), södra till Ringvägen 66 (Eriksdals folkskola).

Arkivet är i stort sett fullständigt bevarat och innehåller bl.a. realexamensprov (serierna F 1 a-e) och fotografier (H 1).

Uppdaterad