Stockholms södra gymnastik- och fäktklubb

Stockholms södra gymnastik och fäktklubb

1882-1987

SE/SSA/1318

Klubben bildades 1882 av några gymnastik- och fäktintresserade personer på Södermalm. Syftet var att i Pehr Henriks Lings anda ge övning och undervisning i gymnastik och fäktning. Bland annat förekommer medlemsregister 1895-1987 och fotografier 1895-1975 i arkivet.

Uppdaterad