Stockholms sjukhem

Stockholms sjukhem

(1789-) 1865-1994

SE/SSA/1149

Stockholms sjukhems första byggnad, "Gamla hemmet" invigdes i november 1867 och lades ned under 1950-talet. Byggnaden låg i kvarteret Hemmet. "Nya hemmet", i kvarteret Vallgossen, invigdes 1891.Stockholms sjukhem var från början avsett för kroniskt eller obotligt sjuka. Sjukhemmets arkiv består huvudsakligen av patienthandlingar.

Arkivets äldsta handlingar utgörs av handlingar rörande kvarlåtenskap 1789-1860 (F 2:1). För forskning i patientjournaler och intagningshandlingar krävs Stockholms sjukhems tillstånd.

Uppdaterad