Stockholms sjömansnämnd

Stockholms sjömansnämnd

1960-1969

SE/SSA/1143

Stockholms sjömansnämnd behandlade grövre disciplinärenden som hade inträffat till sjöss. Nämnden tillkom 1961 i samband med att Stockholms sjömanshus upphörde som självständig institution. Sverige indelades då i 16 sjömanshusdistrikt med en sjömansnämnd i varje.

Sjömansnämnden i Stockholm upphörde 1969 i.o.m. att sjömanshusinstitutionen i Sverige avskaffades och systemet med sjömansnämnder centraliserades till en enda nämnd, förlagd till Göteborg.

I arkivet förekommer bl.a. handlingar rörande förseelser och rymningar: Stockholms sjömansdistirkt 1961-1969 (F 1A) och Visby sjömansdistrikt 1960-1969 (F 1B.)

Uppdaterad