Stockholms sjömansmissionsförening

Stockholms sjömansmissionsförening

1878-1999

SE/SSA/1191

Sjömansmissionsföreningen tillkom 1879 som en missionsförening med syfte att missionera bland de besättningar vars skepp angjorde Stockholms hamn. Föreningen var ursprunget till bildandet av stiftelsen Stockholms Sjömanshem (se/ssa/1192). Sjömanshemmet var beläget vid Peder Myndes backe 3 till 1950-talet då det flyttade till Katarinavägen.

Arkivet innehåller t.ex. hyreskontrakt 1883-1970 och jubileumsskrift 1879-1979, se F:1. En tilläggsleverans med handlingar t.o.m. 1999 överlämnades till Stockholms stadsarkiv år 2000, den är ännu oförtecknad. Se bilagd reversal till arkivförteckningen.

Uppdaterad