Stockholms sjömanshus

Stockholms sjömanshus

1748-1961

SE/SSA/0826

Sveriges första sjömanshus vid Gaffelgränd 1 i Gamla stan uppfördes i Stockholm 1748 och följdes snart av flera i landet. Sjömanshuset uppgift bestod i registrering och mönstring samt utdelning av underhåll till pensionerat sjöfolk och även ersättning åt dem som lidit skada under resa.

Stockholms sjömanshus upphörde att vara en självständig institution den 1 juli1961. Det omfattande och efterfrågade arkivet innehåller bl.a. ett stort antal mönstringsrullor och register över sjömän och fartyg.

Uppdaterad