Stockholms sjömanshem

Stockholms sjömanshem

1878-1983

SE/SSA/1192

Stiftelsen uppstod först som en kristen missionsförening med syfte att missionera bland besättningar vars skepp angjorde Stockholms hamn. 1890 då hotellverksamheten i Sjömanshuset vid Peder Myndes Backe startade delades föreningen i två. Den ena, Stiftelsen Stockholms sjömanshem(se/ssa/1192), med uppgift att sköta administrationen av Sjömanshemmet; den andra,Stockholms sjömansmissionsförening(se/ssa/1191),medfortsatt ansvar för den kristna förkunnelsen.

Sjömanshemmets arkiv består t.ex. av hotelliggare över Sjömanshemmets gäster 1891-1964 (D 1a) och brev till föreståndaren (ansökningar) 1892-1949 (E 1).

Uppdaterad