Stockholms Segelsällskap (SSS)

Stockholms Segelsällskap (SSS)

1881-1996

SE/SSA/1040

Segelsällskapet har sitt ursprung i Grönviks Segelsällskap. 1898 ändrades namnet till Stockholms Segelsällskap. I början av 1900-talet anlades en båthamn vid Rålambshov. Man hade även båthamn vid Norr Mälarstrand till 1938.

Historik över segelsällskapets verksamhet, 1896-1974, återfinns i arkivet, volym F I:1. Exempel på andra förekommande handlingar är matriklar 1898-1917 och 1996 (serie D I), perioden 1918-1995 saknas, tävlingshandlingar 1900-1975 (F II) samt en stor mängd tidskrifter (H Ia-h) fr.o.m. 1881 m.fl. trycksaker.

Uppdaterad