Stockholms rådhusrätt 1948-1970

Stockholms rådhusrätt

1948-1970

SE/SSA/2393/01-SE/SSA/2393/32

När den nya rättegångsbalken trädde i kraft den 1 januari1948 omorganiserades rådhusrätten och uppdelades i 16 avdelningar. Samtidigt infördes hovrätter i landet och systemet med nämndemän började användas i rådhusrätterna. Rådhusrätten förstatligades den 1 januari1965 och en administrativ avdelning som ersatte den samtidigt upphörda Stockholms magistrat inrättades.

Rådhusrättens arkiv 1948-1970 består av 32 arkivbildare (ett arkiv/avdelning) med varierande begynnelse- och slutår. Flertalet handlingar omfattas av sekretess.Före 1948 se Stockholms rådhusrätt 1850-1947 (se/ssa/0140/01-0140/10).

Uppdaterad