Stockholms poliskammare

Stockholms poliskammare

1921-ca 1960

SE/SSA/0067B

Överståthållarämbetet (ÖÄ) för polisärenden ersattes avStockholms poliskammare1948 enligt riksdagsbeslut 1947 om att polismyndigheten i Stockholm inte längre skulle vara en avdelning inom Överståthållarämbetet. Trots detta fortsatte poliskammaren att i sin yrkesutövning lyda under Överståthållarämbetet till den 31 december 1967 då ÖÄ upphördeoch dess uppgifter överfördes till den nya Länsstyrelsen omfattande både Stockholms stad och län.

Stockholms poliskammares arkiv är en direkt fortsättning påPoliskammaren(se/ssa/0022/01) som i sin tur är en fortsättning påÄldre poliskammaren(se/ssa/0021/01), båda tillhörande ÖÄ för polisärenden.Arkivets år 1921-ca 1960 överenstämmer inte med verksamhetsperioden 1948-1967. Arkivet har ordnats och förtecknats av polismyndigheten.

Exempel på handlingar i Stockholms poliskammares arkiv är handlingar till brottmålsdiarier, lösdrivardiarier, utlänningsdiarier och olycksfallsdiarier vilka även kan innehålla uppgifter om självmord samt handlingar till diarierna. Slutåret för flertalet handlingar är 1960/1961. Därefter förvaras handlingar hos Polismyndigheten i Stockholms län.

Uppdaterad