Stockholms magistrat 1850-1964

Stockholms magistrat

(1668-)1850-1964

SE/SSA/0139

År 1850 skildes Magistraten och Rådhusrätten åt (före 1850 se arikel om Magistraten och rådhusrätten 1636-1849, se/ssa/0138). Magistratens inflytande som stadens styrelse minskade alltmer från 1770-talet och framåt då nya avdelningar bildades inom Överståthållarämbetet som övertog flera av magistratens uppgifter.

Stockholms stadsfullmäktige inrättades som huvudstadens högsta beslutande organ efter 1862 års kommunalreform och ledde till ytterligare minskning av magistratens betydelse. Stockholms magistrat avskaffades den 1 januari1965 och ombildades till en administrativ avdelning inom Stockholms rådhusrätt.

Arkivet omfattar närmare 100 metar handlingarsombestår till större delen av protokoll, t.ex. magistratens protokoll 1850-1964 (A 1) till vilka inneliggande handlingar hör 1850-1964 (E 1). Handlingar rörande fonder (G 2) innehåller vissa av förmyndarkammarens räkenskaper fr.o.m. 1668.

Uppdaterad