Stockholms lärarsällskap

Stockholms lärarsällskap

1859-1991

SE/SSA/0584

Sällskapets medlemmar bestod urprungligen av elementarlärare vid Stockholms offentliga och enskilda läroverk. Till sällskapets insatser räknas bl.a. det år 1885 startade Pedagogiska biblioteket, som 1919 skänktes till Skolöverstyrelsen. Handlingar rörande biblioteket 1885-1905 ingår i F:3. Historik, skrifter och stadgar 1940-tal se F:7

Uppdaterad