Stockholms läns- och straffängelse (Östermalmsfängelset)

Östermalmsfängelset stod klart för inflyttning 1898, Stockholms stadsmuseum, ssm E 377

Stockholms läns- och straffängelse (Östermalmsfängelset)

1847-1924

SE/SSA/1697

Sveriges första länsfängelse,Stockholms läns- och straffängelse, inrättades 1846. I november 1898 flyttade fängelset från Wallingatan på Norrmalm till en nyuppförd byggnad i kvarteret Domherren på Östermalm. Byggnaden ritades av arkitekt Gustaf Lindgren och såg ut som en medeltida borg, inte likt något annat svenskt fängelse. Fängelset uppfördes enligt det amerikanska s.k. philadelphiasystemet och innehöll 115 celler. Rastgårdarna var utformade som trekantiga tårtbitar och i källaren fanns mörka straffceller.

Fängelset var från början avsett för kvinnliga fångar, men fick snart även avdelningar för män. ”Östermalmsfängelset” lades ned redan 1924. Därefter användes byggnaden som depå för förvaring av en del av Riksarkivets arkivhandlingar. Byggnaden revs 1968 och idag ligger Arkitekthögskolan på dess tomt.

Arkivet, tiden 1847-1924, omfattar 11 meter handlingarvarav drygt 7 meterbestår av fångrullor till 1924. Fångrullorna är den enda fullständigt bevarade serien,i övrigt förekommer många luckor i arkivet. T.ex. finns endast en biografibok, 1902-1912, bevarad. Den innehåller uppgifter om varje kvinnlig fånges bakgrund och orsak till fängslandet.

Uppdaterad